Öresundsregionen är en av norra Europas viktigaste tillväxtregioner. För att ta vara på potentialen krävs långsiktiga och konkreta lösningar för infrastruktur och byggande. Skanska och Sweco presenterar en gemensam vision för Öresundsregionen år 2070.

Allt om Öresundsregionens långsiktiga utveckling hittar du här